Niina Nurminen

niinanu@welho.com tel. +358 50 3276 603

Referenssit 16 joulukuun, 2007

Forum- teatterimenetelmä toimii parhaimmillaan erinomaisesti, erityisesti jos teemana on haastavat vuorovaikutustilanteet ja menetelmän ohjaaja ja näyttelijät ovat ammattitaitoisia ja asiaan paneutuneita. Tässä työtavassa ohjaajan rooli työpajan vetäjänä on erittäin tärkeä. Verrattuna perinteiseen esimies- ja johtamistaidonkoulutukseen koulutuksen vaikuttavuus ja kiinnostavuus voi parantua huomattavasti, sillä menetelmä tuo vuorovaikutteisuutta, kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä koulutukseen.

Näytellyt tilanteet olivat tunnistettavia ja niissä pysyttiin koko ajan oikeiden asioiden äärellä. Ammattinäyttelijöillä on kyky rakentaa roolihenkilöt uskottaviksi, eläytyä rooliin kokonaisvaltaisesti ja siirtyä roolista ja tilanteesta toiseen, jota menetelmä selvästi vaatii.

Keskusteluissa päästiin paneutumaan varsin syvällisesti ja kattavasti esimiestyön haasteisiin. Kouluttajan, näyttelijöiden ja osallistujien välinen yhteistyö toimi erinomaisesti. Tilaisuuden ohjaajana ja vetäjänä Nurminen teki erittäin hyvää työtä. Osallistujat lähtivät  hyvin mukaan työskentelyyn ja vaikuttivat innostuneilta. Ilmapiiri koulutuksen aikana oli erittäin hyvä.

Koulutustilaisuus oli kokonaisuutena ansiokas ja laadukas.

Juha Hokkanen

Työterveyspsykologi

Helsingin kaupungin työterveyskeskus

Why employ artists?
We have used forum theatre workshops with many different client groups.
Seeing examples of typical work situations performed by professional actors, has freed employees to evaluate their own behaviour and given them new perspectives on the impact of their actions. The work has been useful for both organisations and employees.
The most important gains are:

 • Working situations being made more visible
 • Helping to evaluate the working process phase- by- phase
 • Giving a new perspective into developing work
 • Encouraging new ideas of doing work (differently)
 • Creating readiness to improve communication skills
 • Encouraging topics of serious discussion with positive humour
 • Encouraging the shy to give their opinions
 • Decreasing fear of performing in public
 • Creating a free atmosphere for discussion

We are now thinking of more ways to involve the arts in training and developing the working environment.

Hannele Yltiö
City of Helsinki Education and Development Office

(Ote kansainvälisestä julkaisusta Transmission, The Creative Worker: new perspective for the arts in Europe 2006)

”Asiakasyritysten henkilöstön ymmärryksen lisääminen ja osallistaminen ovat avainasemassa muutosjohtamisessa. Teatterilähtöisillä keinoilla voi tukea yritysjohtoa muutosten läpiviemisessä. Yhteistyö teatteritaiteen ammattilaisen kanssa on tarjonnut erilaisen lähestymistavan osallistamisprosesseihin tuomalla luovia näkökulmia henkilöstön innostamiseen ja oman ajattelun herättämiseen. Vastaanotto on ollut positiivista ja asiakasyritykset ovat kokeneet hyötyneensä asiasta.”

Tomi Viitanen, Brandworxx OY


Miksi teatteriin tukeutuvat menetelmät?

 • Sekä äly että tunteet mukana
 • Helpompi lähestyä uusia, vaikeita tai laajoja kysymyksiä
 • Edistää kriittistä itsereflektiota
 • Luo kokemuksia, jotka muistetaan
 • Herättää keskustelua

Draama tekee mahdolliseksi sijoittaa työyhteisön päivänkohtaisia pulmia kuvitteelliseen yhteyteen ja käsitellä henkilökohtaisia kokemuksia turvallisen etäisyyden päästä. Stakesin Työ ja perhe -hankkeessa kehittämistyötä työpaikoilla tehtiin yhdessä teatteriryhmän kanssa. Näyttelijä ja käsikirjoittaja olivat mukana työpaikoilla ja saivat käyttöönsä tutkimustulokset. Niiden ja omien havaintojensa pohjalta he muokkasivat pieniä räätälöityjä esityksiä työpaikkojen kehittämistilaisuuksiin. Tutkimustulosten kokemuksellinen välittäminen loi tiedollista lähestymistapaa syvempää ymmärrystä ja edisti keskustelua työpaikan tilanteista.
Seminaareissa on sovellettu osallistavaa teatteria. Forum-teatterin ammattinäyttelijät toivat yleisön eteen erilaisia, tutkija-kehittäjien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta työstämiään tilanteita. Esityksen osana katsojia pyydetään antamaan neuvoja miten vaikea tilanne pitäisi ratkaista.

Johanna Lammi-Taskula, STAKES

Luonteva esiintyminen
Aidot opiskelijat ovat parhaita mahdollisia esittelijöitä kertomaan
lukiolaisille TKK:lla opiskelusta. Abi-infokoulutuksessa heille
tarjotaan kattava yleistieto kertoa myös muista kuin oman
tutkinto-ohjelman opiskelusta.
Into ja tieto eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan viesti pitää myös
osata esittää.

Abi-infokoulutuksen esiintymiskoulutusosuudessa opiskelijoille
annetaan käytännöllisiä vinkkejä oman esiintymisen elävöittämiseen ja
tehostamiseen. Tämä tukee erinomaisesti koulun markkinointia
lukioissa, joissa usein yksi ainut esittelyä pitävä ihminen edustaa
koko koulua. Luonteva esiintyminen on tällöin erittäin tärkeää.

Esiintymiskoulutus tekee myös koko abi-infokoulutustilaisuudesta
mielekkäämmän. Asiapuoli omaksutaan varmasti paremmin, kun koulutusta
elävöitetään näyttelijän vetämällä osiolla. Innostuneen näyttelijän
vetämä esiintymiskoulutus aktivoi ja virkistää osallistujia, mikä
näkyy energisenä ja positiivisena ilmapiirinä. Erinomainen
esiintymiskoulutus on jo osa abi-infokoulutuksen imagoa, eikä
osallistujia ole vaikea löytää kurssille.

Palaute oppilailta on ollut pelkästään hyvää. Jokaisen järjestämäni
koulutuksen jälkeen useampi osallistuja on tullut erikseen kiittämään
mainiota esiintymiskoulutusta. Konkreettiset vinkit esiintymisen ja
vuorovaikutuksen tehostamiseen koetaan hyödyllisiksi ihan yleisesti,
ei vain koulun esittelyyn liittyen.

Osallistujilta on joskus tullut kommenttia, että professorien olisi
syytä saada samanlainen koulutus. Teknillisessä korkeakoulussa riittää
siis enemmänkin väkeä, jotka tarvitsisivat hieman potkua
esiintymiseensä.

Atte Harjanne, TKK