Niina Nurminen

niinanu@welho.com tel. +358 50 3276 603

Kysymyksiä viestinnästä joulukuu 17, 2007

1) Millaisiin viestinnän kysymyksiin sinulta haetaan yleisimmin neuvoa?

Miten saada oma viesti ymmärrettäväksi ja vakuuttaa kuulija. Usein kysytään myös sitä, miten herätetään yleisön kiinnostus ja innostus asiaa kohtaan. Yleisössä on aina eri tavoin viestiä vastaanottavia ihmisiä. On tärkeää tunnistaa oma tapansa viestiä ja ymmärtää toisen kieltä ja toimintakulttuuria, jotta voisi virittää oman viestintätapansa toisen taajuudelle. Iso haaste on myös tiedon kulku organisaatiossa eri osastojen välillä.

2) Miten voi edistää oman ydinviestin perille menoa toivotulla tavalla?

Olemalla avoin, läsnä hetkessä, tilanteessa ja tehtävässä sekä suuntaamalla energiaa ulospäin omasta kehosta. Energia, joka lähtee aidosta motivaatiosta kertoa tarinaa ja halusta jakaa tärkeää viestiä toisille, saa myös kuulijan kiinnostumaan aiheesta. Jos vielä uskaltaa laittaa oman persoonansa peliin ja kohdata kuulija tasavertaisena ihmisenä ilman roolia, on hyvät mahdollisuudet saada viesti myös perille. Olettamuksena on tietenkin, että puhe on selkeää ja ymmärrettävää.

3) Jos puhutaan työpaikan ongelmatilanteista, mikä on silloin tärkeää esimiehen viestintätaidoissa?

Avoimuus, rehellisyys ja nopeus. On tärkeää, että asioihin tartutaan heti ja että esimies pystyisi luomaan palautetilanteesta turvallisen, jotta kritiikkiä on helpompi vastaanottaa. Kun tehdään töitä yhteisen päämäärän eteen, ongelmiakin pitäisi pyrkiä ratkomaan yhdessä. Silloin on tärkeää, että esimies herättää luottamusta ja osoittaa myös tarvittavaa jämäkkyyttä tarttua vaikeisiinkin asioihin sekä antaa alaiselle mahdollisuuden tulla kuulluksi.

4) Millaisilla keinoilla puhuja voi lisätä painoarvoaan, vakuuttavuuttaan?

Seisomalla sanojensa takana ja osoittamalla myös tunneälyä ja eläytymiskykyä tilanteessa. Pelkällä rationaalisella älykkyydellä ja analyyttisyydellä ei päästä kuulijan ihon alle. Tiedon, tunteen ja toiminnan tasot kulkevat hyvässä viestinnässä aina käsi kädessä.

5) Mitkä asiat mielestäsi kertovat puhujan vallasta tai vallattomuudesta viestintätilanteessa?

Omaa statusta voi tarpeen mukaan nostaa tai laskea esimerkiksi sillä miten käyttää tilaa, ääntä, ulkoisia tehokeinoja kuten puvustusta ja rekvisiittaa, mutta myös kieltä, eleitä, ilmeitä ja asentoja. Nämä ovat tekniikkaa, jota voi opetella vain tiettyyn pisteeseen saakka eikä niitä voi irrottaa asiayhteydestään. Statukset ovat mielenkiintoisia, sillä ne muuttuvat tilanteen ja ympäröivien ihmisten mukaan. Korkeakin status rapisee katsojan silmissä nopeasti, jos hän havaitsee, että puhujan viestinnässä on ristiriitaa. Länsimaissa arvostetaan liikaa puheen merkitystä, joka on kuitenkin vain hyvin pieni osa kokonaisviestinnän merkityksestä. Taitavimmatkaan puhujat eivät voi välttyä uskottavuusongelmilta, jos vastassa on tunneälykäs ihminen, joka osaa luottaa myös intuitioonsa.

Mainokset