Niina Nurminen

niinanu@welho.com tel. +358 50 3276 603

FORUM-TEATTERI 16 joulukuun, 2007

“Loistavasti hyödynnetty teatterin keinot. Ammattinäyttelijät tekivät oman roolinsa hienosti ja asia linkitettiin koko ajan työn arkeen….ei ollut mitään erillistä esitystä vaan juuri meidän arjesta kumpuavat aiheet.”

”Todellista vuorovaikutuksen ilotulitusta! Siis ihanaa vuorovaikutteista puhetta esiintyjien ja yleisön kesken. Näyttelijät olivat hyviä ja etenkin jokerin esiintyminen ja koko tilaisuuden vetäminen oli huippua.”

FORTE-RYHMÄ

Helsinkiläinen ammattinäyttelijöistä koostuva forum- teatteriryhmä on aloittanut toimintansa vuonna 2000 ja soveltanut menestyksekkäästi kansainvälistä forum- metodia erilaisissa julkisen ja yksityisen sektorin työyhteisöissä. Ryhmään kuuluvat mm. Carl-Kristian Rundman, Vera Kiiskinen, Kaija Kiiski ja Jarkko Pajunen. Ryhmän ohjaajana ja työpajan vetäjänä, ”jokerina”, toimii Niina Nurminen. Kaikki ryhmän ammattinäyttelijät ovat oman alansa moniosaajia, joilla on perinteisen näyttelijän työnsä ohella kokemusta mm. käsikirjoittamisesta, ohjaamisesta, kouluttamisesta sekä soveltavasta teatterista yhteiskunnan eri alueilla.

FORUM-TEATTERI on yleisöä osallistava teatterimuoto, jonka kehitti alun perin brasilialainen teatteriohjaaja Augusto Boal 1950- ja 60-luvuilla Brasiliassa. Siitä on olemassa lukuisia sovelluksia, joista Forte-ryhmä käyttää työyhteisövalmennukseen sopivaa räätälöityä työpajamallia, jota Nurminen on opiskellut Lontoossa. Menetelmän tarkoitus on saada osallistujat muuttamaan toimintatapojaan ja asenteitaan oman yhteisönsä tai esimerkiksi asiakkaan hyväksi. Se on turvallinen ja tehokas oppimismenetelmä, joka nostaa esille haasteellisia kysymyksiä ja tekee näkyväksi piilossa olevia asenteita, pelkoja, uhkia, toiveita ja mahdollisuuksia.Tavoitteena ei ole löytää helppoja vastauksia hankaliin tilanteisiin, vaan herättää ajatuksia ja keskustelua käsiteltävistä aiheista sekä tutkia niitä yhdessä yhteisön kanssa. Fiktiivisten tilanteiden tarkastelu antaa osallistujille mahdollisuuden verrata niitä omaan tapaansa toimia todellisuudessa, tehdä muutosehdotuksia ja halutessaan kokeilla miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat tilanteisiin ja roolihenkilöihin käytännössä.

Räätälöidyt työpajat
Forum- tarinat ja työpajat suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa siten, että ne vastaavat todellisia haasteita ja koulutustarpeita. Työpajan tarinat etäännytetään fiktiiviseen ympäristöön, jolloin tilanteita ja haasteita on helppo tunnistaa, mutta turvallista käsitellä luottamuksellisessa ilmapiirissä ketään osoittelematta.

Työpajan aiheina voivat olla esimerkiksi:

* Johtaminen ja esimies- ja alaistaidot

* Muutokset organisaatiossa

* Työhyvinvointi

* Monimuotoisuus

* Asiakaspalvelu

* Erityishaasteet mm. työpaikkakiusaaminen

Räätälöityyn työpajaan sisältyy koulutuspäivän kestosta riippuen yleensä 3-5 aiheen mukaista forum- kohtausta, jotka on käsikirjoitettu ja harjoiteltu ammattinäyttelijöiden kanssa etukäteen. Draamassa näyttelevät 2-4 näyttelijää ja forum-työpajan vetää ”jokeri”, jonka tehtävänä on toimia tilaisuuden puheenjohtajana sekä edesauttaa osallistujien ja roolihenkilöiden välistä dialogia. Vuorovaikutustilanteita ja roolihenkilöiden toimintatapoja työstetään yhdessä yleisön kanssa vaihe vaiheelta ilman että osallistujat joutuvat itse näyttelemään roolia. Työpaja koostuu forum- teatterikohtauksista, käytännön harjoituksista ja ryhmätöistä, joiden tarkoitus on herättää moniäänistä keskustelua. Seurantatyöpajat ja pidemmät koulutuskokonaisuudet mahdollisia.

Tilaisuudet mm.

  • vuorovaikutuskoulutukset ja muutostilanteiden prosessointityöpajat
  • pitkäkestoiset työhyvinvointihankkeet ja henkilöstökoulutukset
  • uusien toimintasuunnitelmien lanseeraustilaisuudet
  • seminaarit ja henkilöstöpäivät

Työpajat suunnittelee, käsikirjoittaa ja toteuttaa Forte- ryhmä.

SIMULAATIOT

Forum- teatterin lisäksi Forte- ryhmä toteuttaa mm. asiakasanalyysiin tai henkilöstömittauksiin pohjautuvia simulaatioita, joissa näyttelijät esittävät analyysin luonnehtimia yrityskohtaisia asiakas- tai esimies- ja alaistyyppejä todellisuutta vastaavissa tilanteissa. Työpajaan osallistujilla on mahdollisuus kokeilla käytännössä erilaisia toimintatapoja fiktiivisen asiakkaan kanssa.