Niina Nurminen

niinanu@welho.com tel. +358 50 3276 603

Taidelähtöiset koulutusmenetelmät 16 joulukuun, 2007

Tavoitteet

 • Kehittää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä luontevaa ja vakuuttavaa esiintymistä
 • Edistää luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä
 • Vahvistaa tunne- ja käytännön oppimista
 • Parantaa sisäistä viestintää ja asiakaspalvelua
 • Lisätä yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden ymmärtämistä työyhteisön voimavarana

Menetelmät

Käytännönläheiset, elämykselliset ja tietoon pohjautuvat koulutuspäivät ovat innostavia ja oppimista edistäviä tilaisuuksia, jotka antavat uutta näkökulmaa työyhteisökoulutukseen. Koulutuksessa käytettäviä menetelmiä ovat mm. Forum- teatteri, image- tekniikka ja improvisaatio, joita sovelletaan käytännön harjoitteissa ja ryhmätöissä ilman, että osallistujilta vaaditaan minkäänlaisia erityistaitoja tai roolissa näyttelemistä. Koulutus on ammattimaista ja se räätälöidään luottamuksella ja hyvässä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Koulutuksista saatu kokemus jää mieleen ja harjoitteet toimivat käytännön työkaluina myös arjessa.

Tuotteet

Forum-teatteri on yleisöä osallistava teatterimetodi, jota ammattinäyttelijöistä koostuva Forumteatteri Forte soveltaa mm. työyhteisökoulutuksessa.  Menetelmän tarkoitus on tehdä näkyväksi yhteisön ajankohtaisia haasteita, herättää niistä moniäänistä  keskustelua ja saada osallistujat yhdessä pohtimaan toimintatapojaan ja asenteitaan. Menetelmä antaa mahdollisuuden turvallisella tavalla kokeilla miten erilaiset toimintatavat toimivat käytännössä ilman että osallistujat joutuvat itse näyttelemään roolia.

Forum- työpajat suunnittelee, käsikirjoittaa ja toteuttaa Forte- ryhmä, johon kuuluvat mm. Carl-Kristian Rundman, Vera Kiiskinen, Jarkko Pajunen ja Kaija Kiiski. Ryhmän ohjaajana ja työpajan vetäjänä, ”jokerina”, toimii Niina Nurminen, jolla on menetelmästä erillinen koulutus ja kymmenen vuoden kokemus.

Forum-työpajaan on mahdollista yhdistää myös muutoslaboratoriomenetelmä, joka vie työpajasta saadun tiedon työyhteisön käytäntöön. Muutoslaboratoriosta vastaa lisensoitu menetelmän käyttäjä Satu-Mari Korhonen (TeaK, Koulutus- ja kehittämispalvelut).

Simulaatiot

Asiakas- ja tapaustutkimuksiin sekä henkilöstömittauksiin perustuvat simulaatiot, joissa näyttelijät esittävät tutkimusten luonnehtimia yksityiskohtaisia tyyppejä todellisuutta vastaavissa tilanteissa. Osallistujilla on mahdollisuus kokeilla erilaisia toimintatapoja esim. fiktiivisen asiakkaan, esimiehen tai alaisen kanssa. Asiakaspalvelu- ja hoitotyössä sekä myynnin, markkinoinnin ja johtamisen parissa toimiville. Simulaatioita toteuttaa Forumteatteri Forte.

Vuorovaikutuskoulutus

Asiakkaan tarpeisiin räätälöity koulutus, jossa käsitellään vuorovaikutuksen keskeisiä teemoja (mm. kuuntelu, läsnäolo, sanaton- ja sanallinen viestintä, erilaiset toimintatavat ja kielet, toisen arvostaminen ja avoimuus) erilaisten käytännön harjoitusten ja ryhmätöiden avulla teatterilähtöisiä menetelmiä soveltaen.

Työhyvinvointikoulutus

Luentoja, forum-työpajoja, simulaatioita ja toiminnallisia työhyvinvointipäiviä johtamisen, yhteisöllisyyden, ammattitaidon kehittämisen ja oman elämän hallinnan näkökulmasta.

Esiintymistaitokoulutus

Luentoja sekä käytännön harjoitteluun perustuvaa lyhyt- ja pitkäkestoista ryhmä- ja yksilöopetusta esiintymisestä ja henkilökohtaisesta viestinnästä,  joka on sidoksissa asiakkaan omaan aiheeseen ja viitekehykseen. Opetuksessa  voidaan  haluttaessa käyttää puheen, fyysisen ilmaisun ja käsikirjoittamisen ammattilaisia, jotka auttavat rakentamaan  presentaatiosta vahvan kokonaisuuden. Mahdollisuus myös kameratyöskentelyyn.

Toiminnalliset luennot ja juontotilaisuudet

Luentoja ilman powerpointteja ja kalvosulkeisia yleisöä elävästi osallistaen. Juontaja virittää osallistujat innostavasti aiheen äärelle ja johdattaa läpi päivän ohjelman. Yritystilaisuudet, seminaarit, konferenssit, kokoukset.


Teemoja mm.

 • Vuorovaikutus ja esiintyminen
 • Esimies- ja alaistaidot
 • Työhyvinvointi ja yhteisöllisyys
 • Luovuus ja johtaminen
 • Muutokset organisaatiossa
 • Asiakaspalvelu
 • Monimuotoisuus

Tilaisuudet

 • Koulutus- ja kehittämispäivät sekä pitkäkestoiset koulutuskokonaisuudet ja -hankkeet
 • Työhyvinvointipäivät ja -hankkeet
 • Tiimien kehittämispäivät
 • Seminaarit
 • Työpajat


Yhteystiedot: Niina Nurminen, gsm 050 3276603, niinanu@welho.com, http://www.niinanurminen.com

Yhteistyössä: TeaK/ Koulutus- ja kehittämispalvelut, Roy Leighton Partnerships