Niina Nurminen

niinanu@welho.com tel. +358 50 3276 603

Transmission 16 joulukuun, 2007


Transmission on kansainvälinen esiintyvien taiteilijoiden, taideyhteisöjen ja -järjestöjen sekä taidekorkeakoulujen välinen verkosto, jonka tarkoituksena on edistää taiteiden ja yhteiskunnan välistä yhteistyötä. Transmission käynnistyi esiintyvien taiteilijoiden koulutus- ja tutkimusprojektina vuonna 2000 ja jatkui EU- rahoitteisena hankkeena aina vuoteen 2006 saakka. Olen ollut projektissa alusta lähtien mukana ja saanut sen myötä kansainvälistä kokemusta mm. forum- teatterimetodin soveltamisesta työyhteisövalmennuksessa.

 

Tänä päivänä Transmission jatkaa toimintaansa mm. maisterinkoulutusohjelman (MA in Cross Sectoral and Community Arts at Goldsmiths College, London University), pilottikoulutushankkeiden (Itävalta, Suomi, Irlanti, Hollanti ja Puola) sekä kansainvälisen yhteistyöverkoston muodossa.

 

ghent-group

Transmission hankkeesta on tehty myös kansainvälinen julkaisu nimeltä Transmission, The Creative Worker: new perspectives for the arts in Europe.

Lisätietoja: www.transmissionartists.com

www.transmissionarteducation.eu

 

liitutaulu

 

Transmission Suomessa: Taiteilija moniosaajana- koulutus

Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti IADE järjesti puolitoistavuotisen (30 opintoviikkoa) pilottikoulutuksen esiintyville jo ammatissa oleville taiteilijoille 2006-2007. Koulutuksen tavoitteena oli olemassa olevan ammatillisen osaamisen keskinäinen jakaminen ja laajentaminen. Koulutuksen johtajina toimivat Lotta Vaulo- Grönqvist ja Pekka Korhonen Teatterikorkeakoulusta. Pilottikoulutus päättyi 25.11 2007.

Opintojani on tukenut Alfred Kordelinin säätiö.